Object's details: Sprawozdanie stenograficzne z 163. posiedzenia Sejmu Śląskiego z dnia 13 kwietnia 1927 r.

PDF
Structure
Sprawozdanie Stenograficzne z Posiedzenia Sejmu Śląskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy