Object's details: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Projekt uchwalony dnie 23 stycznia 1952 r. przez Komisję Konstytucyjną

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy