Object's details: Faust. Tragedya w 5 aktach (13 obrazach) Göthego z prologiem przełożył z oryginału wierszem A. A. K., prolog w tłumaczeniu L. Jenikego, ułożył na scenę J. Kotarbiński, muzyka ks. Radziwiłła i innych

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy