Object's details: Książeczka braterska sławnego y chwalebnego [...] teraz tyż w Kościele Ruckim sławnego książęcego klasztoru, świętego Zakonu Cistercienskiego w górnym Szląsku authoritate Apostolica, od oyca S. Clemensa XII. R. 1739. Dn. 13 Septembr. solennissime wprowadzonego, y wystawionego y wielu odpustami y łaskami obdarowanego Bractwa Swiętey Panienki y chwalebney Krystusowey Męczennice Barbarki Patronki osobliwey konaiących y umieraiących [...]

DJVU
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy