Object's details: Patent cesarski z dnia 8. kwietnia 1861 r. tyczący się spraw kościoła ewangielickiego obu wyznań, mianowicie polityczno-prawnych stosunków onegoľ do państwa w arcyksięstwie Austryi powyżej i poniżej Anizy, księstwie Solnogrodzkiem, księstwie Styryi, księstwach Karyntyi i Krainy, uksiążęconem hrabstwie Gorycyi i Gradyski, margrabstwie Istryi i mieście Tryeście wraz z okręgiem jego, w uksiążęconem hrabstwie Tyrolu i Voralberga, królestwie Czeskiem, margrabstwie Morawii, księstwie Górnego i Dolnego Ślązka, królestwach Galicyi i Lodomeryi wraz z księstwami Oświęcimskiem i Zatorskiem, wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy