Object's details: Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Skorowidz alfabetyczny, rok 1964

PDF
Structure
Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego 1945 / Śląsko-Dąbrowski Dziennik Wojewódzki 1945-1949 / Śląski Dziennik Wojewódzki 1949-1950 / Katowicki Dziennik Wojewódzki 1950 / Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 1951-1984 / Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego 1984-1998 .

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy