Object's details: Pismo do zarządów powiatowych kas chorych z prośbą o wypełnienie deklaracji przystąpienia do związku kas chorych dla województwa krakowskiego i kieleckiego oraz Śląska Cieszyńskiego - Kraków, 11.05.1922 r.

PDF
Structure
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy