Object's details: "Protokół Walnego Zgromadzenia Grupy II Stowarzyszenia kopalń węgla okręgu mor. ostrawskiego urzędu górniczego z siedzibą w Cieszynie, odbytego dnia 28 lipca 1913 roku w sali Domu Robotniczego w Orłowej..."

PDF
Structure
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy