Object's details: Pismo odwoławcze w związku z nie przyznaniem Janowi Cholewie z Godziszowa działki z parcelacji stawów folwarku w Kozakowicach Dolnych, położonej przy jego gospodarstwie

PDF
Structure

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy