Objekt

Titel : Ostateczne wyniki spisu czerwcowego 1970/1971 w zakresie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów oraz zwierząt gospodarskich

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen