Szczegóły obiektu: Lexykon Francvsko-Polski to iest Dikcyonarz Albo Zebranie wszystkich Słów Francuskich z Francuskiego na Polskie przełożonych ... = Lexicon François-Polonois c'est a dire Dictionaire Ou Assemblage de touts les mots François traduits de François en Polonais. Przez Bartłomieia Kaz: Malickiego ...

PDF

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności