Szczegóły obiektu: Seine Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 17. April 1829 anzuordnen geruhet, daß die in Ansehung der disherigen Banknoten bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ... Lemberg am 15. Juny 1829 = Nayiaśnieyszy Pan naywyższym postanowieniem z dnia 17. Kwietnia 1829. rosporządzić raczył: iż ustawy względem dotychczasowych nót bankowych przepisane, także i do nowych not ... zastosowane być maią. We Lwowie dnia 15. Czerwca 1829

DJVU
Struktura
Kreisschreiben vom k.k. galizischen Landesgubernium.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności