Szczegóły obiektu: Das allerhöchste Reskript, in Betreff der Ernennung Sr. Exzellenz des wirtlichen geheimen Raths ... dermaligen Gubernial-Präsidenten Franz Freiherrn von Hauer zum Gouverneur in den Königlichen Galizien und Lodomerien wird kund gemacht. Lemberg den 30. September 1817 = Ogłasza się naywyższy reskrypt, mocą którego Jego Excellencya JW. Franciszek Baron Hauer ... dotychczesny Prezes Rządu kraiowego, Gubernatorem Królestw Galicyi i Lodomeryi, mianowanym został. We Lwowie dnia 30go Września 1817

PDF
Struktura
Kreisschreiben vom k.k. galizischen Landesgubernium.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności