Object

Title: Zaproszenie na uroczystość nadania szkole imienia, 2002 r.