Objekt

Titel : [Pismo z 22.01.1759 w sprawie spadku po mieszczaninie w Jabłonkowie Jerzym Błahucie].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen