Object

Title: [Pismo Urzędu Powiatowego w Cieszynie do Urzędu Gospodarczego w Boguminie z 2.11.1789 i wzór formularza. Inc.] No 2692. Von Teschner Königl. Kreissamte! Im Erfolg [...].

This page uses 'cookies'. More information