Objekt

Titel : [Pismo Urzędu Obwodowego w Cieszynie z 2.08.1849 w sprawie dekretu Prezydium Krajowego z 25.07.1849 na temat otwarcia kasy Głównego Urzędu Podatkowego w Opawie o wartości 6 tys. fl.]. Nro 2438/33.

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen