Objekt

Titel : [Dyplom wyzwolenia Jana Bohuckiego z Końskiej, ucznia mistrza krojczego Leopolda Duszka (Duschek), przez starszych cechu krojczych w Cieszynie z 26.04.1854].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen