Objekt

Titel : [Pismo w sprawie opłacenia należności przez Henryka Grochola, czeladnika cechu pasamoników w Cieszynie do kasy brackiej z 21.01.1771].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen