Objekt

Titel : [Księga rachunkowa. Inc.] Zethawanie 1683. dně 5. Augusti Založene Registra strany obili yak je mnoho s pole zklidilo, tako mnoholi se na mlatilo [...].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen