Szczegóły obiektu: [Manifest cesarza Austrii Ferdynanda I z 19.03.1848 o wprowadzeniu swobód w wyniku rozruchów marcowych w Wiedniu. Inc.] Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich […] In Anbetracht der dringenden Nothwendigkeit, die öffentlichen Geschäfte in einen geregelten Gang zurückzuführen […] = My Ferdinand Prwnj, z Božj milosti Cjsař Rakauský […] Uwažugjce důležjtau potřebu, aby weřegná řjženj w prawitelný běh se uwedla […].

PDF
Struktura
Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności