Objekt

Title: Spis sreber książęcych spisany w dniu 18.07.1649 r. i podpisany przez księżnę cieszyńską Elżbietę Lukrecję