Objekt

Titel : Odpis decyzji cesarza Karola VI z 13.01.1721 r. do Urzędu Zwierzchniego we Wrocławiu w sprawie Franza Ignaza Kuffka (Kuffa) z Opola, adwokata w księstwie opolskim i raciborskim, w odpowiedzi na jego skargę o nakaz aresztowania z 4.11.1720 r. za to, że bronił kogoś w sprawie związanej z wyszynkiem piwa w Opolu (w sprawie o tzw. "Porządki" piwne)

Objects

ähnlich

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen