Objekt

Title: Odpisy rozporządzeń wydawanych przez Gubernium morawsko-śląskie w Brnie dla władz Obwodu Brneńskiego w 1 półroczu 1783 r.