Szczegóły obiektu: Sposob łatwy Nauczenia i Pamiętania dzieiow świeckich aż do narodzenia Chrystusa Pana. Podany Francuskim językiem Przez X. Buffiera Soc. Jesu przełożony. Z przydaniem uwag, dla wygody Jchmościow Panow Kawalerow Collegii Nobilium Poznanienis Soc. Jesu

PDF
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności