Object

Title: Skrót mowy wygłoszonej na Wielkanoc 1784 r.