Object structure

Title:

Katolik, 1885, R. 18, nr 31

Group title:

Katolik

Subject and Keywords:

prasa katolicka ; czasopisma polityczno-społeczne ; czasopisma ilustrowane ; życie chrześcijańskie

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie ; Czasopisma katolickie polskie - 19-20 w. ; Czasopisma społeczno-kulturalne polskie - 19-20 w ; Czasopisma ludowe polskie - 19-20 w.

Description:

R. 1 (1868) - R. 63 (1931) ; Dodatki: "Bogarodzica", "Dodatek do Katolika", "Dzwonek", "Gospodarz", "Gość Świąteczny", "Inwalid", "Młodzież", "Praca", "Pszczelarz", "Robotnik Polski", "Rodzina", "Rolnik", "Sowizdrzał", "Śmieszek", "Zdrowie", "Ziemia Śląska" ; Od R. 18 (1885), nr 15 red. Jan Zborek; od nr 51 m. wyd. Bytom-Rozbark; od nr 68 podtyt.: Pismo poświęcone ludowi ku cnocie, nauce, zbogaceniu.

Publisher:

Drukarnia "Katolika" – Za druk odpowiedzialny nakładca ks. St. Radziejewski

Place of publishing:

Królewska Huta

Contributor:

Zborek, Jan. Red.

Date:

1885

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

4403 IV

Language:

pol

Relation:

Dodatek Ilustrowany ; Gość Świąteczny ; Gospodarz ; Robotnik Polski ; Śmieszek ; Dodatki:

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe