Object

Title: Konfirmacja przez księcia cieszyńskiego Wacława III Adama 26.10.1566 r. aktu kupna przez pana Wacława Cygana ze Słupska od Jerzego Frölicha placu pod budowę domu koło klasztoru dominikanów