Object

Title: Zbiór odpisów przywilejów i innych dokumentów dotyczących historii Cieszyna, zebranych i w części własnoręcznie przepisanych (poz. 5) przez syndyka miejskiego Leopolda Innocentego Nepomucena Polzera (tzw. "Polzeriana Miscellanea")

Date:

1416-1640 ; 1722

Resource Type:

rękopis

Description:

Kurtzer Bericht von der Stadt Teschen in Ober-Schlesien gelegen einer dessen Fürstenthumbs Haubtstadt", zestawienie najważniejszych dat i wydarzeń z dziejów Cieszyna z lat 810-1720, którego autorem jest Johann Wilhelm Früschmann ; Odpisy różnych książęcych i cesarskich przywilejów lub ich fragmentów dotyczących Cieszyna z l. 1416-1651 z opisami-regestami ręką Leopolda Jana Szersznika, potwierdzone przez kancelarię starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego 1.02.1705 r. ; Odpisy dalszych książęcych przywilejów, potwierdzone przez kancelarię starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego 19.02.1710 ; Odpis potwierdzenia przez cesarza Macieja Habsburga w dniu 11.09.1617 dokumentu ks. Adama Wacława z 21.01.1613 r., zwracającego zakonowi dominikanów ich dobra zajęte w czasie reformacji w Cieszynie ; Privilegia Regio-Ducalis Civitatis Teschinensis a Calendissimae et Sacrae Memoriae Imperatoribus Romanis, Regibus Hungariae & Ducibus Thessinensibus gratiosissime confirmata. Ex originali suo proprio descripta collataque atque Leopoldo Innocentio Nepomuceno Polzer Subsyndico, et notario iurato praefatae Civitatis Teschinensis appertinentia. Anno quo TeschInenses In sVperIorI SILesIa Ipsa DeCIMa tertIa IVLII PrInCIpI LotharIngIae sVb DIteLaM IVrarVnt [tj. 1722], odpisy 23 przywilejów miejskich z lat 1416 do 1640 ; Tekst poz. 1 wydał K. Radda: Früschmann's Chronik der Stadt Teschen, "Silesia", Feuilletonische Beilage. Literaturblatt nr 22 (dodatek do nr. 65 z 30.05.1880), s. 2

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD I 20

Language:

ger ; lat ; cze

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska

This page uses 'cookies'. More information