Object

Title: Rozprawka, być może szkolna, na temat tekstu ewangelii Św. Mateusza rozdział 24, wers 31