Object

Title: Luźne notatki, m.in. ręką Leopolda Jana Szersznika, dotyczące gwiazd, dni w roku itp