Object

Title: Odpis reskryptu cesarza Karola VI z 14.09.1712 zezwalającego Marii Magdalenie Jagosz na darowanie pola rezydencji jezuitów w Cieszynie