Object

Title: Zobowiązanie Anny Keller z Cieszyna z 22.04.1690 r., iż będzie wypłacać cieszyńskiej rezydencji jezuitów procenty należne od kwoty 100 zł reńskich, zapisanych im przez jej syna magistra Jerzego Ferdynanda Trchalę, SJ