Object

Title: Wacław Jastrzembsky st. ceduje 4.03.1680 r. na rzecz cieszyńskiej rezydencji jezuitów należność, jaką ma wobec niego zgodnie z umową z 1674 r. mieszczanin z Opawy Kaspar Schwarz