Objekt

Title: Notatki Leopolda Jana Szersznika do historii Śląska Cieszyńskiego, szczególnie rodzin szlacheckich