Object structure
Title:

Katolik, 1886, R. 19, nr 56

Group title:

Katolik

Contributor:

Zborek, Jan. Red.

Subject and Keywords:

prasa katolicka ; czasopisma polityczno-społeczne ; czasopisma ilustrowane ; życie chrześcijańskie

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie ; Czasopisma katolickie polskie - 19-20 w. ; Czasopisma społeczno-kulturalne polskie - 19-20 w ; Czasopisma ludowe polskie - 19-20 w.

Description:

R. 1 (1868) - R. 63 (1931) ; Dodatki: "Bogarodzica", "Dodatek do Katolika", "Dzwonek", "Gospodarz", "Gość Świąteczny", "Inwalid", "Młodzież", "Praca", "Pszczelarz", "Robotnik Polski", "Rodzina", "Rolnik", "Sowizdrzał", "Śmieszek", "Zdrowie", "Ziemia Śląska" ; R. 19 (1886), nr 50–53 red. R. Bulski, od nr 99 red. F.K. Tuczyński; od nr 40 nakł. L. Radziejewska.

Publisher:

Nakładca ks. Stanisław Radziejewski ; Drukarnia "Katolika"

Place of publishing:

Bytom-Rozbark

Date:

1886

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Relation:

Dodatek Ilustrowany ; Gość Świąteczny ; Gospodarz ; Robotnik Polski ; Śmieszek ; Dodatki:

Source:

4403 IV

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)