Object

Title: Dokument kupna przez Jerzego Steca z Górnego Ustronia w dniu 16.07.1717 r. połowy zagrody po zmarłym Szymku Gaszowskym od wdowy po nim, co potwierdza wójt i przysiężni Górnego Ustronia (prawo Górnego Ustronia)

This page uses 'cookies'. More information