Object

Title: Dokumenty dotyczące ustalenia granicy posesji parafii katolickiej w Ustroniu w ramach tzw. Komisji Regulacyjnej, powołanej dla dokonania ostatecznych wytyczeń granic posesji gruntowych w dobrach Komory Cieszyńskiej

Similar

This page uses 'cookies'. More information