Objekt

Titel : [List pasterski. Inc.] Wszystkim kapłanom i wiernym pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu! Kiedy przed rokiem, najmilsi, wprowadzałem Was w czas postu świętego [...]

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen