Objekt

Titel : Praca codzienna, coroczna i całożywotna każdego chrześcianina katolickiego albo: Książka modlitewna i kancyonał dla katolików, z różnych książek modlitewnych i spiewników zebrana

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen