Objekt

Titel : Lista nowo przyjętych uczniów do szkoły Herbert-Norkus Schule w Bytomiu w roku szkolnym 1944/1945

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen