Objekt

Titel : Adversaria Adm. R. P. N. Francisci Retz, S[ocietatis] J[esu] Generalis

Datum:

1688 ; po 1730

Bestandestyp:

rękopis

Beschreibung:

Podręczna księga z różnymi tekstami, przypisana pochodzącemu z Pragi Franciszkowi Retzowi (1673-1750), od 1730 r. generałowi Towarzystwa Jezusowego ; Zawiera: 1. "Notata queniam ex Instituto nostro in subsidium memoriae", k. 1-2. - 2. "Epitome eorum qua in Congregationibus Generalis tum ante tum post electionem Praepositi decreta sunt", k. 5-6. - 3. "Breve Compedium eorum quae tum ex Societatis Instituto, tum ex rescriptis Generalium, Congregationibus Provincialibus, ipsis Provincialibus et Superioribus localibus ad directionem sunt communicata", zestawienie różnych pojęć ułożonych alfabetycznie (od "Absolutio" do "Vota Societatis"), na końcu data "1668 Teleiy [?] 3. 7[Septem]bris in Festo S[anc]ti Angeli Custendis" [tj. anioła stróża], k. 13-53. - 4. Różne luźne notatki m.in. o eucharystii i sakramentach, k. 54-69. - 5. "Epitome Controversiam P. Nicolai Elffen", k. 70-71. 6. "Questiones Controverses que inter catholicos et ipseum temporum hereticos circa materiam fidei ... expositea in Alma universitate Olomucensi a R[everendi] ac Eximii P[ater] Gabriele Stieft ab anno 1701", k. 74-90. - 7. Niekompletny tekst teologiczny o obrazach świętych k. 93-99. - 8. Notatki teologiczne na temat twierdzeń ojca Hobat [Czobat?, Gobat?], na kartach mniejszego formatu, k. 100-107. - 9. "Compedium Theologiae practicae P]atri] Taberea De utilibus humanis", 110-114. - 10. "Epitome quarundam doctrinarum contentarum in Clypeo Clementium Judicum P[atr]i Hobat [Czobat?, Gobat?]", k. 118. - 11. "Conferentia casistica de absolvae a reservatis", k. 122-123. - 12. "Conferentia casistica super casum quinto in Societate reservatum qui est seditis in superiorem et divisio a capite in grave novamentum [?] Societatis", k. 124-125. - 13. Różne wypiski i notatki na tematy teologiczne oraz o działalności Towarzystwa Jezusowego, k. 127-176

Format:

image/x.djvu

Identifikation des Bestandes:

oai:www.sbc.org.pl:28436

Quelle:

SZ DD V 11

Sprache:

lat

Besitzen:

Książnica Cieszyńska

Digitalisierung:

Digital Center, Poznań

Publikation:

Książnica Cieszyńska

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen