Object

Title: Sammlung von verschiedenen Schriften die Studienreformation betreffend ; Zbiór pism dotyczących reformy studiów w szkołach wyższych w monarchii austriackiej

Date:

1747-1771

Resource Type:

rękopis

Description:

Pismo Baltazara Lindnera, prowincjała czeskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego (w latach 1749-1755) do Cesarskiej Reprezentacji i Komory w Opawie z uwagami na temat koniecznego nowego urządzenia studiów., bd., na końcu adnotacja ołówkiem późniejszą ręką "K. Amt in Schlesien 11. Juli 1752 Auftrag", k. 31-40 ; Tytuł z Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia Bibliotheca Scherschnickiana Teschinii -"Sammlung von verschiedenen Schriften die Studienreformation betreffend" ; Zbiór pism, przeważnie oryginalnych, dotyczących reformy szkół wyższych w monarchii austriackiej, przede wszystkim w Czechach. Niektóre pisma kierowane są do Cesarskiej Reprezentacji i Komory w Opawie, tj. centralnego urzędu Śląska Austriackiego w latach 1748-1763: ; Przesłana Marii Teresie opinia arcybiskupa Wiednia Józefa [Johann Joseph von Trautson zu Falkenstein 1751-1757] na temat przesłanego mu projektu reformy szkół, k. 49-59 ; Odpisy instrukcji dla nauczycieli różnych przedmiotów w szkołach jezuickich, bd., (może załącznik do poz. 2), k. 1-30 ; Ostateczne decyzje Marii Teresy z lat 1760-1771 w sprawie wcześniejszych propozycji, m.in. z 1762 r. F. Wisingera (poz. 3), k. 91-105 ; Dalsze propozycje skierowane do Nadwornej Komisji Szkolnej w Wiedniu (autorami są m.in. jezuita Franciscus Xaverius Heißler, Johann Franz Bergmann, Johann Mauritius Gustav von Manderscheid-Blankenhein, arcybiskup praski) oraz pisma Marii Teresy z lat 1747-1753 w sprawie reformy uniwersytetu w Pradze, k. 86-90 ; Dwie niedatowane, skierowane do cesarzowej Marii Teresy propozycje dotyczące reformy studiów. Pierwsza anonimowa, autorem drugiej jest Francisco Wissinger z prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego (dotyczy wprowadzenia nauczania mineralogii), k. 41-48

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD I 13

Language:

ger ; lat

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska

This page uses 'cookies'. More information