Object

Title: Produkcja głównych ziemiopłodów rolnych, upraw pastewnych i ogrodniczych w 1984 r. oraz kierunki przychodu i rozchodu zbóż i ziemniaków w roku gospodarczym 1984/85

This page uses 'cookies'. More information