Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 13.02.1882 r.