Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 22.11.1886 r.