Object

Title: Obrót globalny, produkcja podstawowa, wydajność pracy, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano - montażowych w I półroczu 1988 r.

This page uses 'cookies'. More information