Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 5.11.1893 r.