Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 20.02.1894 r.