Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 18.05.1896 r.